Salt og pepper-sisten


UTSTYR:

  • Rikelig med vester

Utgangspunktet er vanlig sisten/tikken, men deltakerne er frie så lenge de løfter én av de andre deltakerne opp fra bakken. I tillegg får man ekstraliv om man klarer å bære vedkommende til en avtalt base/matte e.l. Ekstralivet markeres ved å ta på seg en vest. Personen som blir båret til basen går ut. Han kan derimot bli tatt/gitt sisten på vei til basen, og går da ikke ut, men overtar i stedet sisten. Den som bærer må sette vedkommende ned. Vinner er den som står igjen alene til slutt.