Sjøslaget


UTSTYR:

  • Over 20 baller
  • 1 stor ball (som skiller seg fra de andre ballene)
  • 2 benker på hver side (ca. 6-7 meter ut fra sentrum hvor stor ball legges)

ORGANISERING:

  • 2 lag
  • Ballene (utenom den store ballen som skiller seg ut) fordeles likt på de to lagene

Den store ballen plasseres midt i salen mellom benkene. Lagene starter sjøslaget ved å kaste ballene mot den store ballen med mål om å få den over mot motstandernes benk. Deltakerne kan hente baller mellom benkene (på «sjøen») men kan kun kaste dem fra «land» (bak benkene). Mål oppnås når den store ballen treffer motstanders benk. Taktikk og teamarbeid er derfor viktig her!