Slå ut naboens ball


UTSTYR:

  • 1 ball til hver (Gjerne en basketball, men andre baller kan også benyttes)

Alle konkurrerer mot alle innenfor et avgrenset område, f.eks. innenfor linjene på den ene banehalvdelen av volleyballbanen. Hver deltaker går rundt og spretter sin egen ball samtidig som man prøver å slå naboens ball ut av det avgrensede området. Straks noen mister sin ball utenfor oppmerket område er deltakeren ute av spillet. Til slutt vil én person stå igjen som vinner!