7. mai åpnet myndighetene opp for at vi så smått kan møtes igjen til organiserte treninger og arrangementer. Vår anbefaling og oppfordring: Møt hverandre veldig gjerne utendørs!
Publisert: 12.05.20

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Slik kan vi samles i lokallagene igjen

7. mai åpnet myndighetene opp mulighetene for å holde treninger og arrangementer. Det betyr at også KRIK lokallag så smått kan gjenoppta aktiviteten. Samtidig er det gitt restriksjoner og føringer for gjennomføring av treninger og arrangementer. For KRIK er det viktig å følge de rådene og tiltakene som myndighetene kommer med til en hver tid. Retningslinjene som gjelder per i dag finner du under.

LOKALLAGSTRENINGER MED INNTIL 20 PERSONER:

Tiltak og anbefalinger:

 • Der aktiviteten utøves skal det være en avstand mellom personene på minimum én meter, og ikke i grupper på mer enn 20 personer.
 • Det skal sikres gode hygienerutiner som blant annet: tilgang på Antibac og vask av hender, idrettsutstyr før, under og etter aktivitet.
 • Hold veldig gjerne treningen utendørs hvis mulig!
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • KRIKere skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Ved bruk av toaletter må det sikres gode rutiner for hyppig renhold.
 • Aktiviteter som gir en smitterisiko skal ikke utøves for å hindre smittespredning.
 • Personer i karantene eller med større eller mindre symptomer på koronaviruset kan ikke komme på treningen. Symptomene kan være: feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
KRIK-ARRANGEMENT* PÅ OFFENTLIG STED** FOR INNTIL 50 PERSONER:

Tiltak og anbefalinger:

 • Arrangementet kan avholdes forutsatt at smittevernreglene om én meters avstand mellom deltakerne overholdes.
 • Arrangementer kan avholdes ute- eller innendørs gitt at det er mulig å holde minst én meter avstand.
 • Sikre gode hygiene- og renholdsrutiner av utstyr, anlegg og for deltakerne.
 • Arrangementet skal holdes av en ansvarlig arrangør som skal sikre tiltak og har oversikt over hvem som er til stede. Dette er også viktig for å sikre en eventuell rask smittesporing.
 • Arrangøren skal sikre at syke og mennesker med symptomer ikke deltar.

*Med KRIK-arrangement menes: Idrettsarrangement, stevner, cup, kamp, seminarer, samlinger. Ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
**Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Aktiviteter uten bruk av utstyr, og med god avstand til de andre deltakerne, er de beste aktivitetene for å unngå smittespredning.

I disse dager blir vi utfordret til å tenke både nytt og kreativt når det gjelder hva vi kan gjøre av aktiviteter. Hva med å teste ut freerunning på en kommende trening?