Bildet er hentet fra EXPLORE
Publisert: 30.10.20

Skrevet av: Christoffer Nohre
Smittevernveileder for lokallag - oppdatert 19.11.20

Vi i KRIK ønsker å bidra aktivt i arbeidet med å unngå smittespredning av covid-19. Derfor er det utarbeidet en veileder til deg som er lokallagsleder i et KRIK lokallag. Les derfor veilederen nøye og se til at tiltak og retningslinjer etterfølges på trening og eventuelle arrangementer dere har i lokallaget. 

Veilederen tar utgangspunkt i beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Les gjerne hele veilederen for smittevern for idrett i denne linken. Her finner du også en sjekkliste for godt smittevern ved trening innen organisert idrett. For å hjelpe deg litt på vei har vi tatt ut det viktigste og mest relevante for KRIK lokallag som du finner i veilederen under. Formålet med veilederen er å gi deg som lokallagsleder råd til hvordan lokallaget på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forbygge spredning av covid-19.

En vanlig lokallagstrening kan ikke overskride 20 personer.

Merk også: Per 19.11.20 er det flere kommuner som har egne lokale retningslinjer. Det enkelte lokallaget må derfor undersøke hvilke regler som til en hver tid er gjeldende i egen kommune. Ved tvil om hvilke retningslinjer lokallaget skal forholde seg til, oppfordres lokallagsleder til å ta kontakt med KRIK sentralt. Dersom det er tvil om lokallagstreningen kan gjennomføres etter gjeldende retningslinjer, anbefales det å vente med å ha trening frem til aktiviteten er avklart.

LOKALLAGSLEDERENS ANSVAR:
 • Del informasjon om smitteverntiltak: Du som lokallagsleder er ansvarlig for at lokallagets ledere og deltakere overholder smittevernreglene. Del informasjon med alle gjennom deres informasjonskanaler og/eller ved å henge opp plakater på treningsstedet.
 • Syke deltakere skal holde seg hjemme fra samling.
 • Personer somkan delta: Uten symptomer eller vært symptomfrie i minst ett døgn hvor Covid-19 ikke har vært påvist.
 • Personer somikke kan delta: Med symptomer eller er i karantene/isolasjon.
 • Personer som får symptomer underveis i aktiviteten må dra hjem så snart som mulig. Syke personer bør vente et sted hvor det ikke er andre og bør ikke ta offentlig transport.
 • Å ha oversikt over hvem som er tilstede (inkludert kontaktinformasjon). Denne informasjonen må oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Deltakerne må informeres om at de blir registrert når de møter til trening.
 • God hygiene:
  • Alle vasker hender ved ankomst og før hjemreise (eventuelt i pauser og etter kontakt med fellesutstyr). Ha gjerne håndsprit tilgjengelig.
  • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
  • Unngå spytting og snyting under aktivitet.
  • Unngå deling av drikkeflasker og mat.
  • Unngå å ta seg i ansiktet underveis i aktiviteten.
 • Godt renhold på toaletter og drikkeplasser.
Aktivitetene som arrangeres skal gjennomføres med minimum 1 meter avstand mellom personene (gjelder ikke barn under 20 år), og ikke i grupper på mer enn 20 personer. Det vil si at aktiviteter hvor man ikke kan overholde 1 meter avstand til enhver tid, dessverre ikke kan gjennomføres på lokallagstrening.
TRENINGSARENAER OG -LOKALER:
 • Det er lov å bruke garderober, men pass på å vaske kontaktflater godt før og etter bruk. Det skal holdes 1 meter avstand også i garderoben.
 • Vask toaletter og drikkeservanter jevnlig.
 • Dere kan ha trening på samme arena som andre grupper, men med god avstand. Personer i ulike treningsgrupper skal ikke være i kontakt med hverandre. Om det er mulig å starte og avslutte treningene på ulike tidspunkt, anbefales dette.
 • Dersom det er vanskelig å overholde 1 meter avstand på vei inn/ut fra trening anbefales det å bruke munnbind.
 • Dersom det er mulig bør der deltakerne deles inn i faste grupper, fortrinnsvis samle deltakerne som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.
BRUK AV TRENINGSUTSTYR:
 • Dere kan bruke felles baller og annet utstyr, men det bør vaskes før og etter trening, samt gjøre en vurdering om det er nødvendig med rengjøring mellom hver økt/aktivitet.
 • Utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt og hender, eks. hjelm, hansker osv. bør unngås. Må utstyret brukes skal det desinfiseres.
 • Hvis det benyttes vester, bør hver deltaker ha sin egen vest som vaskes etter trening.
ARRANGEMENTER:
 • Arrangement kan gjennomføres innendørs på offentlig sted uten faste sitteplasser med inntil 50 personer tilstede. Med arrangement menes cuper, konserter og «større» samlinger.
 • Arrangement med fastmonterte sitteplasser kan gjennomføres innendørs på offentlig sted med inntil 200 personer tilstede. Merk at faste sitteplasser er ikke det samme som fastmonterte sitteplasser. Definisjon av fastmonterte seter: seter på kino/stadion, dvs. ikke tribune-benker eller stoler.
 • Inkludert i gruppen på 50/200 personer gjelder også tilskuere, kioskfrivillige, deltakere osv. Ansatte og arrangementsansvarlig kan telles utenom de 50/200.
 • Arrangøren skal ha full oversikt over hvem som er tilstede, dette for å kunne spore eventuell smittespredning i etterkant.
 • Alle deltakere skal kunne holde 1 meter avstand til enhver tid.
 • Personer som har symptomer eller som er i karantene/isolasjon skal ikke delta.
Arrangøren bør gjennomføre en risikovurdering for å vurdere hvorvidt arrangementet kan gjennomføres eller ikke.

Merk at flere kommuner har lokale retningslinjer som er strengere enn de nasjonale. En hver arrangør må være oppdatert på hva som gjelder i egen kommune. Informasjon om gjeldende retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside.

 

SAMMENKOMSTER I PRIVATE HJEM:
 • Lokallagene frarådes å samles til arrangement i private hjem, da det nå anbefales at det ikke samles mer enn 5 personer i private hjem/hytter/hager i tillegg til de som bor i husstanden.
IDRETT FOR BARN UNDER 20 ÅR:
 • Barn og unge under 20 år har unntak fra kravet om 1 meter avstand i forbindelse med idrettsarrangement.
 • Begrensning på gruppestørrelse gjelder fremdeles, og hygiene- og øvrige smitteverntiltak bør fremdeles opprettholdes.
 • Man bør likevel tilstrebe å holde 1 meter avstand så godt det lar seg gjøre, f.eks. i pauser og i garderoben.

Dersom lokallaget har deltakere både over/under 20 år må de respektive retningslinjene likevel overholdes. Dersom det er aktuelt kan lokallaget deles inn i separate treningsgrupper for deltakere over/under 20 år. Hvis lokallaget fortsetter å trene samlet må regelen om 1 meter avstand overholdes.

ANDRE TILTAK SOM KAN REDUSERE RISIKOEN FOR SMITTE:
 • Øke antallet ledere/instruktører
 • God avstand i pauser
 • Begrens bruk av offentlig transport
 • Hold treningene ute om det er mulig

Veilederen er sist oppdatert 19.11.20.

Ved uklarheter og spørsmål, ta kontakt med lokallagsansvarlig i KRIK, Marte Fasseland på marte@krik.no.

Lykke til med lokallagssamlingene!