Bildet er hentet fra EXPLORE
Publisert: 21.01.21

Skrevet av: Marte Fasseland
Smittevernveileder for lokallag - oppdatert 19.01.21

Smittevernveileder for lokallag

 

Vi i KRIK ønsker å bidra aktivt i arbeidet med å unngå smittespredning av Covid-19. Derfor er det utarbeidet en veileder til deg som er lokallagsleder i et KRIK lokallag. Les derfor veilederen nøye og se til at tiltak og retningslinjer etterfølges på trening og eventuelle arrangementer dere har i lokallaget.

Veilederen tar utgangspunkt i beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Les gjerne hele veilederen for smittevern for idrett i denne linken. Her finner du også en sjekkliste for godt smittevern ved trening innen organisert idrett. For å hjelpe deg litt på vei har vi tatt ut det viktigste og mest relevante for KRIK lokallag som du finner i denne veilederen. Formålet med veilederen er å gi deg som lokallagsleder råd til hvordan lokallaget på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forbygge spredning av Covid-19.

En vanlig lokallagstrening kan ikke overskride 20 personer.

MERK: Flere kommuner har innført strengere lokale tiltak enn de nasjonale tiltakene. KRIK oppfordrer lokallagsledere til å holde seg oppdatert på hvilke lokale retningslinjer som er gjeldende i egen kommune. Informasjon om lokale retningslinjer finnes på kommunenes hjemmesider. Dersom det er tvil om lokallagstreningen kan gjennomføres etter nasjonale/lokale retningslinjer, anbefales det å vente med å ha trening frem til aktiviteten er avklart.

Oppdatering 19.01.21: Barn og unge under 20 år kan gjenoppta lokallagstrening både innendørs og utendørs. Voksne over 20 år kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand til hverandre.

LOKALLAGSLEDERENS ANSVAR:
 • Del informasjon om smitteverntiltak: Du som lokallagsleder er ansvarlig for at ledere og deltakere i lokallaget overholder smittevernreglene. Del informasjon med alle gjennom deres informasjonskanaler og/eller ved å henge opp plakater på treningsstedet.
 • Ha oversikt over hvem som er tilstede (inkludert kontaktinformasjon). Denne informasjonen må oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Deltakerne må informeres om at de blir registrert når de møter til trening.
 • Syke deltakere skal holde seg hjemme fra samling.
 • Personer somkan delta: Personer uten symptomer eller vært symptomfrie i minst ett døgn hvor Covid-19 ikke har vært påvist.
 • Personer somikke kan delta: Personer med symptomer eller personer som er i karantene/isolasjon.
 • Personer som får symptomer underveis i aktiviteten må dra hjem så snart som mulig. Syke personer bør vente et sted hvor det ikke er andre og bør ikke ta offentlig transport.
 • Tilrettelegge for god hygiene:
  • Alle vasker hender ved ankomst og før hjemreise (eventuelt i pauser og etter kontakt med fellesutstyr). Ha gjerne håndsprit tilgjengelig.
  • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
  • Unngå spytting og snyting under aktivitet.
  • Unngå deling av drikkeflasker og mat.
  • Unngå å ta seg i ansiktet underveis i aktiviteten.
 • Godt renhold på toaletter og drikkeplasser.
 • Aktivitetene som arrangeres skal gjennomføres med minimum 1 meter avstand mellom personene (gjelder ikke for barn og unge under 20 år). Det vil si at aktiviteter hvor man ikke kan overholde 1 meter avstand til enhver tid, dessverre ikke kan gjennomføres på lokallagstrening.
 • Det kan ikke være flere enn 20 personer i en treningsgruppe.
TRENINGSARENAER OG -LOKALER:
 • Personer under 20 år har lov til å benytte seg av innendørs idrettshaller. Personer over 20 år har lov til å trene utendørs.
 • Kontaktflater f.eks. i garderoben bør vaskes før og etter bruk.
 • Det bør overholdes 1 meter avstand i garderoben.
 • Dere kan ha trening på samme arena som andre grupper, men med god avstand. Personer i ulike treningsgrupper skal ikke være i kontakt med hverandre. Om det er mulig å starte og avslutte treningene på ulike tidspunkt, anbefales dette.
 • Deltakerne bør deles inn i faste grupper hvis det er mulig. Da bør man fortrinnsvis samle deltakerne som allerede omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skole eller lignende.
BRUK AV TRENINGSUTSTYR:
 • Dere kan bruke felles baller og annet utstyr, men det bør vaskes før og etter trening, samt bør det gjøres en vurdering om det er nødvendig med rengjøring mellom hver økt/aktivitet.
 • Utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt og hender, som f.eks. hjelm, hansker osv. bør unngås. Må utstyret brukes skal det desinfiseres.
 • Hvis det benyttes vester, bør hver deltaker ha sin egen vest som vaskes etter trening.
ARRANGEMENTER:
 • Dersom lokallaget skal avholde et arrangement kan det maksimalt være 10 personer tilstede innendørs på offentlig sted (uten faste sitteplasser).
 • Arrangøren skal ha full oversikt over hvem som er tilstede, dette for å kunne spore eventuell smittespredning i etterkant.
 • Alle deltakere skal kunne holde 1 meter avstand til enhver tid.
 • Personer som har symptomer eller som er i karantene/isolasjon skal ikke delta.
 • Arrangøren bør gjennomføre en risikovurdering for å vurdere hvorvidt arrangementet kan gjennomføres eller ikke.

Merk at enkelte kommuner har lokale retningslinjer som er strengere enn de nasjonale. Arrangøren må være oppdatert på hva som gjelder i egen kommune.

IDRETT FOR BARN UNDER 20 ÅR:
 • Fra 20. januar 2021, er barn og unge under 20 år fritatt fra kravet om 1 meter avstand i forbindelse med idrettsarrangement.
 • Man bør likevel tilstrebe å holde 1 meter avstand så godt det lar seg gjøre, f.eks. i pauser og i garderoben.
 • Begrensning på gruppestørrelse gjelder fremdeles, og hygiene- og øvrige smitteverntiltak må fremdeles opprettholdes.

Dersom lokallaget har deltakere både over/under 20 år må de aldersspesifikke retningslinjene likevel overholdes. Dersom det er mulig kan lokallaget deles inn i separate treningsgrupper for deltakere over/under 20 år. Hvis lokallaget fortsetter å trene samlet må regelen om 1 meter avstand overholdes og treningen må avholdes utendørs.

ANDRE TILTAK SOM KAN REDUSERE RISIKOEN FOR SMITTE:
 • Øke antallet ledere/instruktører
 • God avstand i pauser
 • Begrens bruk av offentlig transport
 • Hold treningene ute om det er mulig

Veilederen er sist oppdatert 19.01.21.

Ved uklarheter og spørsmål, ta kontakt med lokallagsansvarlig i KRIK, Marte Fasseland på marte@krik.no.

Lykke til med lokallagssamlingene!