Bildet er hentet fra EXPLORE 2019 / 2020
Publisert: 01.07.21

Skrevet av: Astrid Helgeland
Smittevernveileder for lokallag

KRIK sin smittevernveileder tar utgangspunkt i nasjonale beslutninger og tiltak for å unngå smittespredning av Covid-19. De nasjonale tiltakene åpner for at det kan avholdes lokallagstreninger i alle aldersgrupper, under forutsetning av at smittevernet ivaretas.

MERK: Enkelte kommuner har lokale tiltak som er strengere enn de nasjonale tiltakene. Derfor er det viktig at du som er lokallagsleder er oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder for lokallagstrening i din kommune. Informasjon finnes på kommunens hjemmesider. Dersom det er tvil om lokallagstreningen kan gjennomføres etter kommunens retningslinjer, anbefales det å vente med å arrangere lokallagstrening frem til aktiviteten er avklart.

Vi i KRIK ønsker å bidra aktivt i arbeidet med å unngå smittespredning av Covid-19. Derfor er det utarbeidet en veileder til deg som er lokallagsleder i et KRIK lokallag. Les veilederen nøye og se til at tiltak og retningslinjer etterfølges på trening og eventuelle arrangementer dere har i lokallaget.

Veilederen tar utgangspunkt i nasjonale beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Les gjerne hele veilederen for smittevern for idrett i denne linken. Her finner du også en sjekkliste for godt smittevern ved trening innen organisert idrett. For å hjelpe deg litt på vei har vi tatt ut det viktigste og mest relevante for KRIK lokallag som du finner i denne veilederen. Formålet med veilederen er å gi deg som lokallagsleder råd til hvordan lokallaget på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forbygge spredning av Covid-19.

Deltakere på lokallagstrening unntas fra anbefalingen om 1 meter avstand under aktivitet, både innendørs og utendørs.

Anbefalt gruppestørrelse: maks. 30 personer innendørs, maks. 40 personer utendørs.

LOKALLAGSLEDERENS ANSVAR:
 • Del informasjon om smitteverntiltak: Du som lokallagsleder er ansvarlig for at ledere og deltakere i lokallaget overholder smittevernreglene. Del informasjon med alle gjennom deres informasjonskanaler og/eller ved å henge opp plakater på treningsstedet.
 • Ha oversikt over hvem som er til stede (inkludert kontaktinformasjon). Denne informasjonen må oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Deltakerne må informeres om at de blir registrert når de møter til trening.
 • Personer somkan delta: Personer uten symptomer eller som har vært symptomfrie i minst ett døgn hvor Covid-19 ikke har vært påvist.
 • Personer somikke kan delta: Syke personer, personer med symptomer på Covid-19 eller personer som er i karantene/isolasjon.
 • Personer som får symptomer underveis i aktiviteten må dra hjem så snart som mulig. Syke personer bør vente et sted hvor det ikke er andre og bør ikke ta offentlig transport.
 • Tilrettelegge for god hygiene:
  • Alle vasker hender ved ankomst, før hjemreise, i pauser og etter kontakt med fellesutstyr. Ha gjerne håndsprit tilgjengelig.
  • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
  • Unngå spytting og snyting under aktivitet.
  • Unngå deling av drikkeflasker og mat.
  • Unngå å ta seg i ansiktet underveis i aktiviteten.
TRENINGSARENAER OG -LOKALER:
 • Dere kan ha trening på samme arena som andre grupper, men det må holdes avstand til andre grupper. Personer i ulike treningsgrupper skal ikke være i kontakt med hverandre. Hvis det er mulig å starte og avslutte treningene på ulike tidspunkt, anbefales dette.
 • Deltakerne bør deles inn i faste grupper hvis det er mulig. Da bør man fortrinnsvis samle deltakerne som allerede omgås i andre sammenhenger, for eksempel deltakere fra samme klasse, skole e.l.
 • Kontaktflater, drikkeservanter og toaletter bør vaskes jevnlig.
 • Det bør overholdes 1 meter avstand i garderoben og i pauser.
BRUK AV TRENINGSUTSTYR:
 • Dere kan bruke felles baller og annet utstyr, men det bør rengjøres før og etter trening. Vurder om rengjøring er nødvendig mellom hver økt/aktivitet.
 • Unngå å bruke utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt og hender, som f.eks. hjelm og hansker. Dersom utstyret må brukes, skal det rengjøres mellom hver bruker.
 • Hvis det benyttes vester, bør hver deltaker ha sin egen vest som vaskes etter trening.
ARRANGEMENTER:
 • Det oppfordres til forsiktighet ifm. planlegging og deltakelse på arrangementer for å unngå smittespredning. Personer som bor i en kommune med forhøyet smittenivå skal ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • Ordinær trening regnes ikke som et arrangement.
 • Dersom lokallaget skal ha et arrangement må dere undersøke gjeldende nasjonale/lokale retningslinjer. Arrangøren bør gjennomføre en risikovurdering for å vurdere hvorvidt arrangementet kan gjennomføres eller ikke.
ANDRE TILTAK SOM KAN REDUSERE RISIKOEN FOR SMITTE:
 • Øke antallet ledere/instruktører.
 • God avstand i pauser.
 • Begrens bruk av offentlig transport.
 • Hold treningene ute om det er mulig.

Veilederen er sist oppdatert 01.07.21.

Lykke til med lokallagssamlingene!