START LOKALLAG

Her kan du enkelt starte et nytt KRIK-lokallag. Bli en del av lokallagsfellesskapet og sett ditt preg på treningene.

Les KRIKs vedtekter for lokallag