Som medlem i KRIKs landsstyre er du med på å opprettholde og sette kurs for det viktige arbeidet som KRIK gjør og driver.
Foto: Malin Haughom, ARENA 2022
Publisert: 24.03.23

Skrevet av: Hans Olav Undrum Rein
Vil du eller noen du kjenner sitte i KRIKs landsstyre?

Landsstyret til KRIK er, etter generalforsamlingen, øverste organ i organisasjonen og skal bidra til at KRIK arbeider etter det formål og den bekjennelse som er vedtatt ved forrige generalforsamling. Landsstyret spiller også en sentral rolle i det overordnede strategiske arbeidet til KRIK.

For å sikre at KRIK opprettholder det gode arbeidet som gjøres, er det viktig å ha et styre som kan sette en tydelig og god retning for det videre arbeidet. Sammen med styreleder og konstituert generalsekretær har valgkomiteen kartlagt hvilken erfaring og kompetanse et samlet landsstyre i KRIK bør ha og hvilke behov styret har i dag for å komplementere sittende styremedlemmer.

Valgkomiteen for GF 2023, bestående av Eirik Flesjå Olsen, Ane Bjor Aasbø og Elsa Slåtto, er nå på jakt etter deg som ønsker å bidra inn i det viktige arbeidet som igjen gjør styret i KRIK best mulig i stand til å utøve sin rolle. Kompetanse og erfaring som det er særlig behov for er generell styre- og arbeidserfaring og god kjennskap til KRIKs kultur og historie.

Styret velges på KRIKs generalforsamling

Vil du eller noen du kjenner bidra i dette arbeidet ønsker vi å høre fra deg. Du kan altså foreslå deg selv eller noen du kjenner. Fyll ut dette skjemaet og send det inn til valgkomite@krik.no.

Frist for å sende inn forslag er 15.mai. Frist for benkeforslag er 14. oktober, altså to uker før generalforsamlingen.

Vi håper på å høre fra deg!