Ta-imot-gi-leken


«Petter» skal alltid ta imot ballen fra «Lene» og sentre til «Kristian», uansett hvor de er i rommet. Prøv å få det til å flyte. Start med én ball, og kast gjerne utpå flere etter hvert.