Toget går


UTSTYR:

  • Kritt, rockeringer eller hoppetau til å markere opp ringene med

Deltakerne tegner hver sin ring med noen meters mellomrom (OBS: det skal være én ring mindre enn antall deltakere). Hver ring får navn etter en norsk jernbanestasjon. Stasjonsmesteren (som ikke har ring) roper f.eks: «Toget går fra Bergen til Voss!». De som står i disse to ringene må nå bytte plass mens stasjonsmesteren prøver å fange én av dem. Den som blir tatt blir ny stasjonsmester. En variant er å bruke navn på land, og at flyet går mellom de ulike landene.