Tømmerstokken


ORGANISERING:

  • Lag med 5-12 deltagere som står på rekke bak hverandre

Første person legger seg ned på magen med hendene frem. Andre person løper med en fot på hver side over første person og legger seg ned slik at person 1 får tak i person 2 sine føtter. Person 3 løper over 1 og 2 og legger seg ned osv. Slik blir dette til en lang tømmerstokk som beveger seg fremover. Når alle har løpt over en gang, reiser person 1 seg opp og løper over 2, 3, 4 osv. Tømmerstokken må holdes sammen mellom hender og føtter mens deltagerne ligger nede. De som ligger på gulvet må derfor holde i føttene til den foran seg. Første lag til et bestemt mål vinner.