ULIKE TYPER LOKALLAG

UNGDOM

Hovedmålgruppen til KRIK er 13-26 år. Mange av KRIKs lokallag ledes av og er nettopp for denne målgruppen. Hvilke aktiviteter som drives og hvor ofte de samles varierer. Les mer om hva et lokallag er her.

STUDENTER

I flere av Norges store studentbyer; Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Volda med flere – drives egne lokallag for studenter. Mange opplever KRIK som et trygt og godt fellesskap å komme til når man flytter hjemmefra.

KONFIRMANTER

KRIK har også lokallag for konfirmanter. Det finnes menigheter som starter egne KRIK-konfirmantgrupper, eller at konfirmantene får velge KRIK som «valgfag» i konfirmasjonstiden. Les mer om dette i vår KRIK i menigheten-brosjyre.

FAMILIER

Lokallag for familier handler om å samle barn under 13 år sammen med sine foreldre, for idrettsglede, trosglede og livsglede. FamilieKRIK-lokallag har vokst frem som et resultat av at eldre KRIKere har fått familier, og fremdeles ønsker å være en del av KRIK-fellesskapet. I dag finnes det familieKRIK-lokallag flere steder som er åpne for alle som ønsker trygge, aktive og gode kristne idrettsfelleskap for sine barn. Start gjerne et nytt om du ønsker det!

INTERGRERING

KRIK blir stadig mer kjent i migrantmiljøer. Det finnes lokallag tilknyttet asylmottak og migrantmenigheter. Vi tror at KRIK lokallag kan bidra i integreringen og knytte barn og unge tettere til norsk kultur og kristne idrettsmiljø.

FOLKEHØYSKOLER OG BIBELSKOLER

Flere bibel- og folkehøyskoler har KRIK-lokallag på skolen. Det finnes lokallag som kun er for elever ved skolen, eller lokallag som et tiltak for barn og unge i bygden/byen. Flere som blir kjent med KRIK på skolen opplever studentKRIK-lokallag som et naturlig og trygt sted å dra til når de flytter videre for å studere.