Ultimate-ertepose


UTSTYR:

  • 1 ertepose
  • Kjegler

Ultimate ertepose kan se ut som ut som håndball da man både skal angripe og forsvare et mål. I dette tilfellet er erteposen håndballen og kjegler er måla.

Først deler man inn i to lag. Det eneste utstyret man trenger er en ertepose og to mål. Målet er en person som står med en pyramide-formet kjegle. Hvert lag sender en fra sitt lag til å stå med kjegla på motsatt side. Denne personen har mulighet til å styre inn erteposen opp i kjegla han/hun holder. Havner erteposen opp i kjegla scorer man mål. Den som scorer målet er den neste til å stå med kjegla/målet.

Når man holder erteposen har man ikke lov til å ta flere skritt. Man har kun lov til å bevege seg uten erteposen. Klarer forsvarende lag å slå erteposen ned i bakken, er det de som får starte med den igjen og er angripende lag.