Ulver i stolringen


UTSTYR:

  • 1 stol til hver

Stolene plasseres i en ring. To personer stiller seg i midten uten stol, men med bind for øynene. Disse er ulver og bærer en hatt/caps etc. Når musikken spiller går alle rundt i ringen, men når musikken stopper setter ulvene seg på en tilfeldig stol. Det gjelder da for de andre å ikke komme ved siden av ulven – da blir du spist og må bli sittende. På denne måten blir det stadig færre folk i midten. De «oppspiste» personene må trekke sammen på stolene og sitte ved siden av hverandre.