Publisert: 28.10.19

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Uttalelse angående samarbeidsavtale med KHH

KRIK sitt landsstyre ble i helgen orientert om at styret for driftsselskapet KRIK Høyfjellssenter Hemsedal (KHH) torsdag den 24.10.19 vedtok å avslutte samarbeidsavtalen med KRIK.

Landsstyret i KRIK har hatt en konstruktiv dialog med KHH i forkant av den kommende generalforsamlingen i KRIK. Selv om KHHs styre har vært tydelige på sitt syn og gitt uttrykk for at de er uenige i KRIKs vedtak av august, kom tidspunktet for KHHs styrevedtak om å avslutte samarbeidet overraskende på oss. KRIK sin representant og sittende styreleder i KHH frem til det ekstraordinære styremøtet 24.10.19, Vegard Holm, valgte på bakgrunn av vedtaket å fratre og begrunner sin umiddelbare fratredelse med at dette var en avgjørelse og timing som han ikke kunne stille seg bak.

KRIK tar til etterretning at styret i KHH ønsker at KHH skal stå på egne ben og tydeliggjøre sin egen profil.

Gjennom de siste 14 årene har KRIK hatt stor glede av samarbeidet med KHH, og mange KRIKere har fått oppleve trosglede, idrettsglede og livsglede i de flotte omgivelsene og rammene som KHH tilbyr. KRIK har kun mottatt en muntlig orientering og avventer fortsatt en skriftlig, formell oppsigelse fra KHH. Denne vil KRIKs landsstyre snarlig styrebehandle, og ta stilling til hvilke konsekvenser dette vil få for KRIK sitt framtidige samarbeid med KHH.

Driftsavtalen mellom KRIK og KHH har vært grunnlaget for et gjensidig fruktbart samarbeid i nærmere 15 år. KRIK er også minoritetseier i både driftsselskapet KRIK Høyfjellssenter Hemsedal og eiendomsselskapet Liostugu A/S, som KHH leier stedet av.