Publisert: 27.08.19

Uttalelse etter styremøte

I løpet av et år samler KRIK ca 8000 deltakere og ledere til idrett, fellesskap og Jesus, og i disse dager starter 360 lokallag opp med høstens aktiviteter over hele landet. KRIK har enormt dedikerte og dyktige frivillige ledere, som gjør det mulig å skape disse møteplassene gjennom hele året. Våre frivillige bidrar i alle ledd og med alle slags oppgaver, og hver enkelt er like viktige og avgjørende for at vi skal kunne gi ungdommer KRIK-minner for livet.

På et ekstraordinært styremøte den 26.08.19 fattet et fulltallig landsstyre i KRIK følgende vedtak:

Landsstyret i KRIK har etter grundig vurdering av referansegruppens anbefalinger og administrasjonens forslag til forvaltning konkludert med at KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet.

Et nært samlet styre, med en dissens, har også fattet følgende vedtak:
Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn KRIK i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.

KRIK er verken en menighet eller et meningsfellesskap, men en kristen grasrotbevegelse på over 15 000 medlemmer som samles rundt idrett og Jesus. Vi skal fortsatt være en tverrkirkelig organisasjon med lav terskel, hvor alle er velkommen og får komme som de er. Lokallagene er fortsatt selvstendige enheter som står fritt til å vedta sine egne vedtekter og eventuelle spilleregler for ledere.

Til sist vil vi takke hjertelig for alle innspill og alt engasjement både i og utenfor organisasjonen, for KRIK og KRIKs spilleregler. Vi vil også takke styret og referansegruppen for samvittighetsfull og grundig innsats.

Erlend Haus                    Silje Kvamme Bjørndal
Styreleder                            Generalsekretær

 

Ønsker du mer informasjon vedrørende styrevedtaket?
Hør generalsekretær Silje snakke ut om temaet og vedtaket i vår ekstraordinære episode av KRIKs egen podkast «Hva føler du nå?».

Idrettsprest Bjørnulf Tveit Benestad har også gjort seg noen tanker og refleksjoner om hva KRIK er og skal være.
Les hans innlegg her.