Foto: Ida Noreng
Publisert: 21.03.18
Valgkomiteen på jakt etter kandidater til KRIKs sentralstyre

Lørdag 8. september avholder KRIK generalforsamling på KRIK Høyfjellssenter i Hemsedal. I den forbindelse er valgkomitéen på jakt etter gode kandidater til valg av nytt landsstyre.

Valgkomitéen ønsker å starte prosessen med å gå bredt ut i KRIK og ber om forslag til kandidater til landsstyret. Ut ifra de som blir foreslått og stiller seg til disposisjon, vil valgkomitéen sette sammen et forslag til et helhetlig styre.

Valgkomitéen for GF18 består av Hilde Ulland, Ane Tveit Christiansen og Svend Andreas Aspaas.

Ønsker du å sende inn forslag til kandidater?
Fyll ut dette skjemaet og send forslaget per e-post til Hilde.Ulland@gmail.com  

Frist: 30. juni (denne fristen er et ønske, men ikke et absolutt krav)
Siste frist for benkeforslag: Lørdag 25. august (14 dager før GF avholdes)