Varsle KRIK

Hvorfor varsle?
KRIK er en stor organisasjon som involverer mange barn og unge og mange ledere. For å sikre trygge møteplasser i KRIK for barn og unge over hele landet, ønsker vi din tilbakemelding. Om du ser noe i KRIK-sammenheng du reagerer på, er det viktig at du sier i fra.

Varsle om hva?
Vi ønsker at du lett kan melde ifra om adferd og handlinger som strider med norsk lov, KRIKs kultur, vedtekter og verdier, eller noe annet som kan være til skade for enkeltmennesker og/eller organisasjonen.

Hvordan varsle?
Send en e-post til generalsekretær i KRIK, Vegard Husby, med ditt varsel. Alternativt kan e-posten sendes til styreleder Jorann Løvland. Bruk mal for kontaktskjema under som utgangspunkt i varslingseposten.

Hva skjer?
Du vil innen kort tid bli kontaktet for videre gang i saken. Vi ber deg av den grunn om å oppgi navn og kontaktinformasjon. Du og opplysningene du kommer med vil bli behandlet med varsomhet og konfidensialitet.

Det er ønskelig at saker løses på så lavt nivå som mulig i organisasjonen. Dette er for å hindre unødvendig eskalering av situasjonen, og samtidig sikre best mulig situasjonsforståelse og mulighet for oppfølging.

Mal for kontaktskjema
Navn:
Mail:
Telefon:
Jeg ønsker å melde i fra om følgende:

E-posten kan sendes til generalsekretær i KRIK, Vegard Husby på vegard@krik.no. Alternativt kan e-posten sendes til styreleder i KRIK, Jorann Løvland på styreleder@krik.no.

Beredskapsplan for varsling i KRIK 
Trykk her for beredskapsplan for varsling i KRIK.