Er du den vi leter etter? Send oss en søknad innen 23. februar.

Vil du bli distriktsmedarbeider i Viken eller Rogaland?

KRIK har for tiden tre ledige stillinger som distriktsmedarbeidere i henholdsvis Viken og Rogaland. Fullstendige utlysninger finner du under. Søknadsfrist for alle stillingene er 23. februar.

TO LEDIGE PROSJEKTSTILLINGER I 15 % SOM DISTRIKTSMEDARBEIDERE I ROGALAND

Som distriktsmedarbeider i KRIK er du et viktig bindeledd mellom KRIK-kontoret i Oslo og det lokale KRIK-arbeidet. Du er KRIKs ansikt utad i fylket og skal inspirere frivillige til KRIK-arbeid for Guds rikes vekst. Som distriktsmedarbeider vil du ha fem hovedarbeidsoppgaver. Utover det står du fritt til å organisere og videreføre annet KRIK-arbeid i fylket. Som distriktsmedarbeider får du også rom til å være kreativ og iverksette tiltak du brenner og ser behov for.

Hovedarbeidsoppgavene er:

 1. Oppfølging av lokallag og lokallagsbesøk
 2. Følge opp distriktsstyret og delta på styremøter
 3. Promotere KRIKs nasjonale leirer i fylket
 4. Arrangere «KRIK-dagen» i fylket
 5. Undersøke og følge opp støtteordningene i fylket/kommunene

Foruten hovedoppgavene vil det arrangeres egne samlinger der distriktsmedarbeiderne møtes for å utveksle erfaringer, motivere hverandre i arbeidet og for å bli bedre kjent. Du vil også få tilbud om å delta som distriktsmedarbeider på KRIKs nasjonale leirer med ansvar for å promotere lokallag. KRIK kan også utfordre deg på oppgaver og forespørsler som kommer fortløpende, og du står fritt til å representere KRIK på ulike arrangementer i fylket.

Vi er på jakt etter søkere som har:

 • KRIK-identitet
 • Ledererfaring
 • God kjennskap til KRIK og KRIK-miljøet
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Positiv innstilling og motivasjon for å skape gode KRIK-miljøer
 • Evne til å engasjere og motivere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til kreativitet og strukturert arbeid
 • Sertifikat og egen bil/eller tilgang på bil er en fordel, men ikke et krav
 • Som bor i Stavanger eller omegn

Ansettelsesforhold:

 • Lønn etter KRIKs lønnsregulativ
 • To 3-årige prosjektstillinger i 15 %

Søknadsfrist: 23.02.2020

Ønsket tiltredelse: Snarest
Søknad og CV sendes til maren@krik.no

Spørsmål kan rettes til 93627942 eller maren@krik.no

____________________________________________________

LEDIG 3-ÅRIG PROSJEKTSTILLING I 10 % SOM DISTRIKTSMEDARBEIDER I VIKEN

Som distriktsmedarbeider i KRIK er du et viktig bindeledd mellom KRIK-kontoret i Oslo og det lokale KRIK-arbeidet. Du er KRIKs ansikt utad i fylket og skal inspirere frivillige til KRIK-arbeid for Guds rikes vekst. Som distriktsmedarbeider vil du ha fem hovedarbeidsoppgaver. Utover det står du fritt til å organisere og videreføre annet KRIK-arbeid i fylket. Som distriktsmedarbeider får du også rom til å være kreativ og iverksette tiltak du brenner og ser behov for.

Hovedarbeidsoppgavene er:

 1. Oppfølgning av lokallag og lokallagsbesøk
 2. Følge opp distriktsstyret og delta på styremøter
 3. Promotere KRIKs nasjonale leirer i fylket
 4. Arrangere «KRIK-dagen» i fylket
 5. Undersøke og følge opp støtteordningene i fylket/kommunene

Foruten hovedoppgavene vil det arrangeres egne samlinger der distriktsmedarbeiderne møtes for å utveksle erfaringer, motivere hverandre i arbeidet og for å bli bedre kjent. Du vil også få tilbud om å delta som distriktsmedarbeider på KRIKs nasjonale leirer med ansvar for å promotere lokallag. KRIK kan også utfordre deg på oppgaver og forespørsler som kommer fortløpende, og du står fritt til å representere KRIK på ulike arrangementer i fylket.

Vi er på jakt etter søkere som har:

 • KRIK-identitet
 • Ledererfaring
 • God kjennskap til KRIK og KRIK-miljøet
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Positiv innstilling og motivasjon for å skape gode KRIK-miljøer
 • Evne til å engasjere og motivere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til kreativitet og strukturert arbeid

Ansettelsesforhold:

 • Lønn etter KRIKs lønnsregulativ
 • 3-årig prosjektstilling i 10 %

Søknadsfrist: 23.02.2020

Ønsket tiltredelse: Snarest
Søknad og CV sendes til maren@krik.no

Spørsmål kan rettes til 93627942 eller maren@krik.no