Som medlem i KRIKs landsstyre er du med på å opprettholde og sette kurs for det viktige arbeidet som KRIK gjør og driver.
Foto: Sigve Ferstad
Publisert: 22.03.21

Skrevet av: Kristine S. Bergerud
Vil du eller noen du kjenner sitte i KRIKs landsstyre?

Valgkomiteen for GF 2021, er nå på jakt etter nye folk til KRIKs landsstyre. Landsstyret er, etter generalforsamlingen, øverste organ i KRIK og skal bidra til at organisasjonen arbeider etter det formål og den bekjennelse som ble vedtatt ved forrige generalforsamling.

Landsstyret spiller også en sentral rolle i det overordnede strategiske arbeidet til KRIK. For å sikre at KRIK opprettholder det gode arbeidet som gjøres, er det viktig å ha et styre som kan sette en tydelig og god retning for det videre arbeidet.

Vil du eller noen du kjenner bidra i dette arbeidet? Du kan foreslå deg selv eller noen du kjenner. Send mail med navn, kontaktinfo og begrunnelse til valgkomite@krik.no. (Valgkomiteen er bestående av Ørjan Kronheim, Ingrid Solheim og Sindre Hetland).

Frist for å sende inn forslag er 11. april. Landsstyret velges på KRIKs generalforsamling til høsten.

Vi håper på å høre fra deg!